Tjenester - Moelven
Hopp til innholdet

Tjenester

Vi hjelper deg med;


Kartlegging og analyse av dine behov

Befaring på stedet
Måltaking
Gjennomgang av bedriftens behov for ulike romløsninger

Gode råd om metoder og løsninger

Ta hensyn til miljø ved riktig valg av byggemetode
Velge løsninger som gir godt innemiljø for dine medarbeidere
Tilpasse løsninger for oppfyllelse av nye forskriftskrav om Universell Utforming
Velge fleksible løsninger som gjør det enkelt og hurtig å bygge om når bedriften har behov for endringer i organisasjon eller rominndeling.

Arkitekttjenester

Design, form og farge
Planskisser
DAK tegning i Autocad
Visualisering ved hjelp av Archicad, 3D og BIM modellering

Budsjettering

Overslag med kostnad pr m2 leieareal
Budsjettpriser for komplett innredning

Prosjektledelse

Fremdriftsplaner
HMS kontroll
Vareflyt
Ren og ryddig byggeplass
Ivaretakelse av myndighetskrav og forskrifter
Fremdriftskontroll
Økonomisk oversikt

Montasje

Egne fast ansatte montører 
Trygghet for riktig kvalitet på montasje
Rutinerte montører som kan ta hensyn til leietakere ved ombygginger mens lokalene er i daglig bruk

Komplette leveranser for alle fag

Koordinering av alle faggrupper som inngår i en komplett innredning
”Totalentreprise” med våre samarbeidspartnere

Servicearbeider og oppfølging i byggets driftsfase

Dyktige serviceteknikere som ivaretar ditt løpende behov for endringer i byggets driftsfase
Fast kontaktperson som kjenner bygget og din organisasjons behov over tid
Serviceavtale som gir forutsigbare kostnader på drift

Automatisk vedlikehold av plantegninger ved ombygginger

Eget konsept for løpende og automatisk oppdatering av tegninger etter hvert som det skjer endringer i layout og planløsning
Eget program som kontinuerlig viser arealdisponering og fordeling av kostnader for ulike romkategorier