Hopp til innholdet

Systemvegger er overlegne i et bærekraftsperspektiv!

En ting som er sikkert, er at innvendige vegger på kontorer må flyttes når bedrifter omorganiserer eller flytter. Spørsmålet er ikke hvis, men når endringene skal gjøres i lokalene. Systemvegger kan demonteres og settes sammen igjen på nye steder og skape nye romløsninger – igjen og igjen. Den største fordelen er at jo flere plassbytter som gjøres i løpet av bygningens livssyklus, desto større er gevinsten ved bruk av systemvegger.

Livssyklusanalyse gir tydelig beskjed 
Sweco har som uavhengig konsulent gjennomført en omfattende undersøkelse av innvendige kontorvegger. Studien sammenlignet en plassbygget innvendig vegg med Moelven Modus prefabrikert systemvegg av typen Uni Wall. En sammenlignende livsløpsanalyse følger de to veggtypene fra vugge til grav med hensyn til utvinning av materialer, produksjon av komponenter, transport, oppsett, demontering og avfallshåndtering.

Det eneste bærekraftige alternativet
Undersøkelsen viser at miljøbelastningen tilsvarer 27 kilo CO2 per kvadratmeter vegg for begge veggtypene når den innvendige veggen bygges for første gang. Det er først når veggen skal flyttes ved ombygging at den store forskjellen kommer til syne.

Plassbygget innvendig vegg
En plassbygget vegg vil rett og slett ikke bli flyttet på; veggen rives, og materialene vil ikke bli brukt på nytt. Materialene sorteres i stedet for avfallshåndtering.

Prefabrikkert innvendig vegg
Flytting av systemvegger innebærer at de demonteres og settes sammen igjen på nye steder.

EYs hovedkontor i Oslo
I 2015 var det tid for endring og oppussing av EYs hovedkontor i Oslo. Takket være de fleksible og flyttbare systemveggene som allerede fantes på stedet, ble ombyggingen ikke bare kostnadsbesparende, men også miljøvennlig.For de ansatte innebar ombyggingen ikke mer enn at de måtte flytte til en annen del av lokalet i en liten periode. Tusen personer jobbet som vanlig i byggeperioden. I stedet for å bygge nye vegger ble de eksisterende veggsystemene flyttet på, slik at det oppstod nye løsninger i lokalene. Miljøbesparelsene omregnet til utslipp av karbondioksid tilsvarer flere bilturer jorden rundt.

Fordeler
Med prefabrikkerte, flyttbare veggsystemer og valg av riktig byggemetode kommer åpenbare fordeler med hensyn til bærekraft til syne. Valget er enkelt: Systemvegger er overlegne i et bærekraftsperspektiv.