Hopp til innholdet

Overlegne i et bærekraftsperspektiv!

Systemvegger kan demonteres og settes sammen igjen på nye steder og skape nye romløsninger på kontoret – igjen og igjen. Den største fordelen er at jo flere plassbytter som gjøres i løpet av bygningens livssyklus, desto større er gevinsten ved bruk av systemvegger.

Livssyklusanalyse (LCA) gir tydelig beskjed 
Sweco har som uavhengig konsulent gjennomført en omfattende undersøkelse av innvendige kontorvegger. Studien sammenlignet en plassbygget innvendig vegg med Moelven Modus prefabrikert systemvegg av typen Uni Wall. En sammenlignende livsløpsanalyse følger de to veggtypene fra vugge til grav med hensyn til utvinning av materialer, produksjon av komponenter, transport, oppsett, demontering og avfallshåndtering.

Det eneste bærekraftige alternativet
Undersøkelsen viser at miljøbelastningen tilsvarer 27 kilo CO2 per kvadratmeter vegg for begge veggtypene når veggen bygges for første gang. Det er først når veggen skal flyttes ved ombygging at den store forskjellen kommer til syne.


EYs hovedkontor i Oslo

I 2015 var det tid for endring og oppussing av EYs hovedkontor i Oslo. I stedet for å bygge nye vegger ble de eksisterende veggsystemene flyttet på, slik at det oppstod nye løsninger i lokalene. Miljøbesparelsene omregnet til utslipp av karbondioksid tilsvarer flere bilturer jorden rundt og avfallsmengden ble betydelig redusert. 

Fordeler
Med prefabrikkerte, flyttbare veggsystemer og valg av riktig byggemetode kommer åpenbare fordeler med hensyn til bærekraft til syne.

Valget er enkelt: Systemvegger er overlegne i et bærekraftsperspektiv.