Hopp til innholdet

Romløsninger

Vi har alle slags romløsninger, uansett om du jobber aktivitetsbasert, med faste steder eller i noen form av kombinasjon.

Vi arbeider hovedsakelig på tvers av alle næringer, selv om vi fokuserer på å bygge administrative lokaler og kontorer.

Hvordan du jobber og hva slags virksomhet du har, vi tror rommene skal være allsidige - multifunksjonelle.

Møterom

Grupperom

Samtalerom

Cellekontor

Sosiale soner