Hopp til innholdet

MDE Group AS

Prosjektnavn: Stavanger Business Park
Leietaker: MDE Group AS
Arkitekt/Interiørarkitekt: PLANK Arkitekter/Camilla Songe Møller
Eier av bygg: NCC Property Development AS
Produkter: Glass Front, Classic Front, Uni Wall og Loc Wall
Foto: Andreas Hylthén


Prate uforstyrret en stund?

Hva er ditt behov for ulike møteplasser? MDE er en bedrift som arbeider globalt med rekruttering til olje og gassindustrien. De har fleksible romløsninger på kontoret som virkelig innbyr til samtaler. Systemproduktene våres har egenskaper som gjør dem velegnet til de fleste romløsninger i kontorbygg. 


Lydkrav

Teknisk forskrift (TEK) til Plan- og bygningsloven stiller krav til lydisolasjon i søknadspliktige kontorbygg. NS 8175 angir laveste grenseverdier for feltmålt lydreduksjonstall R’w i vanlige kontorer. Moelven Modus AS har produkter og løsninger som dekker de aktuelle forskriftskravene i Klasse C. Les mer om lydkrav og hvor viktig dette er.


Vil du vite mer om dette prosjektet? Kontakt oss!