Hopp til innholdet

Møterom

Moelven Modus skreddersyr møterom etter brukernes behov i forhold til størrelse, utseende og akustikkrav.

I søknadspliktige kontorbygg settes forskriftskravet til laveste grenseverdi R’w = 44dB mellom møterom og andre rom uten dørforbindelse. Mellom møterom og korridor / andre rom med dørforbindelse er tilsvarende krav R’w = 34dB. Riktig valg av veggtype, glass og dører samt gode tilslutningsdetaljer er avgjørende for å skape funksjonelle møterom.