Hopp til innholdet

Byggeprosess

Systemvegger montert mot gjennomgående himling gir maksimal fleksibilitet. Brosjyren ”Fleksible lokaler” viser hvordan man oppnår brukerfordeler basert på løsningsvalg knyttet opp mot forskriftskravene til lydisolering i kontorlokaler.

Økende dynamikk og hyppige organisasjonsendringer medfører endringer i kontorlayout og stiller krav til hurtig og enkel ombygging av lokalene. Det er derfor viktig å tilrettelegge for fremtidig fleksibilitet. Ved å legge gulvbelegg og himling gjennomgående over et størst mulig areale og deretter montere skillevegger mellom dem oppnår man optimal fleksibilitet og konkrete besparelser:

I BYGGEFASEN
- bedre materialutnyttelse gir lavere kostnader
- enklere montasje gir lavere enhetskostnader
- prefabrikkerte skillevegger forenkler byggeprosessen
- reduserte kostnader for bygningsmessige arbeider
- enklere fremføring av tekniske installasjoner
- redusert veggareal pga. nedforet himling 

I MILJØ OG KRETSLØP
- miljøpositive materialer og prosess
- reduserte støv- og avgassingproblemer
- minimalt spill og lite restmaterialer
- bedre innemiljø gir redusert sykefravær
- materialgjenbruk ved ombygging

I BYGGETS DRIFTSFASE
- reduserte kostnader ved flytting av vegger
- reduserte kostnader pga. matarialgjenbruk
- reduserte kostnader pga. rask ombygging
- ombygging kan skje mens lokalene er i normal bruk

Arealeffektivitet
Dynamikken i arbeidslivet og nyere måter å arbeide sammen på krever tilpasningsdyktige kontorbygg og fleksibel bygginnredning. Bygget må enklest mulig kunne tilpasses nye brukerbehov. Erfaringsmessig er dette best ivaretatt gjennom et modul- og aksesystem basert på 3M med fasadeinndeling 12M.

Planløsningseksempler