Hopp til innholdet

Byggeprosess

Systemvegger montert mot gjennomgående himling gir maksimal fleksibilitet. Brosjyren ”Fleksible lokaler” viser hvordan man oppnår brukerfordeler basert på løsningsvalg knyttet opp mot forskriftskravene til lydisolering i kontorlokaler.

Økende dynamikk og hyppige organisasjonsendringer medfører endringer i kontorlayout og stiller krav til hurtig og enkel ombygging av lokalene. Det er derfor viktig å tilrettelegge for fremtidig fleksibilitet. Ved å legge gulvbelegg og himling gjennomgående over et størst mulig areale og deretter montere skillevegger mellom dem oppnår man optimal fleksibilitet og konkrete besparelser:

I BYGGEFASEN
- bedre materialutnyttelse gir lavere kostnader
- enklere montasje gir lavere enhetskostnader
- prefabrikkerte skillevegger forenkler byggeprosessen
- reduserte kostnader for bygningsmessige arbeider
- enklere fremføring av tekniske installasjoner
- redusert veggareal pga. nedforet himling 

I MILJØ OG KRETSLØP
- miljøpositive materialer og prosess
- reduserte støv- og avgassingproblemer
- minimalt spill og lite restmaterialer
- bedre innemiljø gir redusert sykefravær
- materialgjenbruk ved ombygging

I BYGGETS DRIFTSFASE
- reduserte kostnader ved flytting av vegger
- reduserte kostnader pga. matarialgjenbruk
- reduserte kostnader pga. rask ombygging
- ombygging kan skje mens lokalene er i normal bruk

Arealeffektivitet
Dynamikken i arbeidslivet og nyere måter å arbeide sammen på krever tilpasningsdyktige kontorbygg og fleksibel bygginnredning. Bygget må enklest mulig kunne tilpasses nye brukerbehov. Erfaringsmessig er dette best ivaretatt gjennom et modul- og aksesystem basert på 3M med fasadeinndeling 12M.

Planløsningseksempler  

Vi ønsker å gjøre det så lett for deg som mulig å finne det du er ute etter. Dersom denne siden hjalp deg - eller ikke - er det svært nyttig for oss å få din tilbakemelding om det.

Fikk du svar på det du lurte på?

Takk for tilbakemeldingen!

Vi gjør oppmerksom på at disse henvendelsene ikke blir besvart.

Det beklager vi. Hva er det vi kunne hatt her som hadde hjulpet deg?