Hopp til innholdet

Lyd på kontor

Dagens kontorløsninger, der aktivitetsbaserte løsninger og åpne kontorlandskap er vanlig, stilles det store krav til lokalene for å skape et sunt lydmiljø for de ansatte. Med lang erfaring og relevant kompetanse, når det gjelder romakustikk og luftlydisolering, vil vi hjelpe deg å finne råd for bedriften.

Viktig å tenke på:


1. Lydisolering vegg

Uansett utforming og om du ønsker glassvegger eller tette vegger, så finnes det varianter av våre veggtyper som i prinsippet oppfyller alle dagens lydklasser. Utfordringen er ofte tilstøtende konstruksjoner som dører, vinduer, ventilasjon, lysarmaturer og eventuelt valgt himling.

2. Himlingers lydisolerende egenskaper
Husk å bruke riktig himling sammen med rett vegg. Sørg for at du har en lydisolerende himling i så stor del av bygningen som mulig – det gir deg større frihet til å sette opp eller flytte på rom uten at du må utvide himlingen.

3. Innfelte enheter i himling
Vurder antall gjennomføringer i himlingen ettersom de «lekker lyd». Eksempler på gjennomføringer er kjølebafler og armaturer.

4. God lyddemping
Kontroller også løsningen for god lyddemping i området over himlingen.

5. Egenskaper vegger og glasspartier
Korridorveggens eller glasspartienes egenskaper. Også når det gjelder lydisolering mellom to rom på grunn av flanketransmisjon.

6. Antall dører og lydisolering
Kontroller at valgt dørløsning bidrar til riktig lydisolering.

7. Lydisolering ved overluftsventil
For bedre lydisolering: Unngå helst tradisjonelle overluftsventiler, og velg heller vertikale eller horisontale Moelven Modus Air.

8. Overhøring via ventilasjon eller kjølebafler
Vurder også antall gjennomføringer (ventiler osv.) i himlingen ettersom de også «lekker lyd». Det er også lurt å ha færrest mulig installasjonsstrekk over rommene.

9. Gulvets egenskaper
Vurdere gulvets egenskaper når det for eksempel gjelder flanketransmisjon.

10. Lydisoleringer gjennomføringer
Minimer antall gjennomføringer i vegger ved å bruke andre løsninger, slik som nedføringsstav i stedet for kabelkanal langs fasadeveggen, og kombinert kjøle- og varmebaffel i taket fremfor elementer mot fasaden.

11. Fasadeveggen egenskaper
Kontroller fasadeveggens egenskaper når det gjelder flanketransmisjon – dvs. sjekk at ytterveggens konstruksjon ikke vil forårsake lydgjennomføring mellom rom.