Hopp til innholdet

Lyd

Systemproduktene har egenskaper som gjør dem velegnet til de fleste romløsninger i kontorbygg. Fleksibiltet, miljø, forskriftskrav og et bredt produktsortiment danner utgangspunkt for romløsninger som dekker brukerbehovene i moderne kontorbygg.

Fleksibilitet
Det er vanskelig å forutse hva kontorlokaler skal benyttes til over tid. Derfor er det viktig å tilrettelegge for fleksibilitet. Ved å legge gulvbelegg og himling gjennomgående over et størst mulig område og deretter montere inn skillevegger oppnår man optimal fleksibilitet. Imidlertid er produktvalg, gode detaljløsninger og materialegenskaper av avgjørende betydning for resultatet. >> Les mer i brosjyren "Fleksible lokaler"

Lydkrav
Teknisk forskrift (TEK) til Plan- og bygningsloven stiller krav til lydisolasjon i søknadspliktige kontorbygg. NS 8175 angir laveste grenseverdier for feltmålt lydreduksjonstall R’w i vanlige kontorer. Moelven Modus AS har produkter og løsninger som dekker de aktuelle forskriftskravene i Klasse C. >> Tabell 31 i NS8175

Forventninger til lydisolasjon

R’w > 24 dB      Samtaler kan overhøres, men en viss grad av intimitet
                         oppnås.
R’w > 34 dB      Samtaler kan overhøres hvis man lytter.
R’w > 37 dB      Sikrer at normal tale ikke kan overhøres.
R’w > 44 dB      Sikrer at samtaler mellom flere personer ikke kan overhøres.
R’w > 48 dB      Tale og høy tale kan ikke overhøres.

Vi ønsker å gjøre det så lett for deg som mulig å finne det du er ute etter. Dersom denne siden hjalp deg - eller ikke - er det svært nyttig for oss å få din tilbakemelding om det.

Fikk du svar på det du lurte på?

Takk for tilbakemeldingen!

Vi gjør oppmerksom på at disse henvendelsene ikke blir besvart.

Det beklager vi. Hva er det vi kunne hatt her som hadde hjulpet deg?