Hopp til innholdet

Himlinger

Himlinger kan leveres med ulike akustiske egenskaper tilpasset brukernes behov og lokalenes utforming. Himlinger brukes primært for å regulere akustikk i rom og lydreduksjon mellom rom. I tillegg har de en estetisk funksjon ved å skjule tekniske installasjoner i tak.

Concept Himling

Concept himlingsplater er spesielt velegnet der en ønsker stor grad av fleksibilitet kombinert med god lydreduksjon mellom rom. Himlingsplatene er våtpressede mineralfiberplater med hvitmalt akustisk fleece på undersiden.

Øvrige himlinger

Vi kan også levere himlingssystemer fra våre samarbeidspartnere Glava og Rockfon ved behov.