Hopp til innholdet

Godkjenninger og dokumentasjon

Moelven Modus er en seriøs og solid aktør i byggebransjen. Våre kunder kan være trygge på at vi etterlever alle relevante lover og forskrifter. Her er noen av våre godkjenninger og tilknytninger til organisasjoner som skal gi trygghet for at vi er en seriøs forretningspartner.

Soliditet

Moelven Modus AS har en sunn økonomi og kan derfor møte tøffe utfordringer og nedgangstider i byggebransjen bedre enn de fleste. For profesjonelle kunder som verdsetter langsiktige samarbeidsforhold vil evne til å innfri økonomiske forpliktelser ha stor betydning.  Vi har gjennom mange år sammenhengende hatt høyeste kredittverdighet hos AAA Soliditet / Dun & Bradstreet.Startbank

Medlem i Bygg og anleggsnæringens leverandørregister. Dette er en informasjons-database som er etablert for å gjøre det lettere å velge seriøse bedrifter, som bla stiller krav til HMS, forsikringer, m.m. 

Statens Byggtekniske Etat (BE)    

Har gitt oss sentral ansvarsrett etter plan og bygningsloven i følgende klasser:

  • Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 1
  • Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2

 
Solidaransvar

  • MM har liten grad av innleid arbeidskraft da vi har 200 faste montører hvor flertallet er organisert i Fellesforbundet.
  • Bra lønnsomhet og egenkapitalandel på 40,8% vil sikre at MM har økonomisk ryggrad til å dekke lønn, skatt og arbeidsgiveravgift til egne ansatte og eventuelle solidaransvarskrav fra innleide foretak.
  • MM kan dokumentere at skatt og arbeidsgiveravgift er betalt for egne ansatte.
  • MM kontrollerer at innleide foretak følger gjeldende lover og forskrifter, samt har orden i betaling av skatt og arbeidsgiveravgift for sine ansatte.


Sintef
/Byggforsk  

foretar diverse tester og lydmålinger for oss.

Nemko   

utsteder våre lisenser og kontrollerer utførelsen for brann. 

Drift og vedlikehold

Vi leverer Drifts- og vedlikeholdsinstrukser for våre produkter. 

NGBC

Vi er medlem i bransjeforeningen for miljøriktig bygging i Norge. Er en del av en internasjonal organisasjon. Medlemmer er store byggherrer og entreprenører.

Grønt Punkt 

Som medlem deltar vi i innsamling og gjenvinning av emballasje i vår produksjon på Jessheim

RENAS

Som medlem oppfyller vi avfallsforskriftens kapittel 1 om innsamling og miljøriktig behandling av kasserte elektriske og elektroniske komponenter.

    Startbank

Sintef  Nemko

NGBC  Grønt punkt  Renas

Vi ønsker å gjøre det så lett for deg som mulig å finne det du er ute etter. Dersom denne siden hjalp deg - eller ikke - er det svært nyttig for oss å få din tilbakemelding om det.

Fikk du svar på det du lurte på?

Takk for tilbakemeldingen!

Vi gjør oppmerksom på at disse henvendelsene ikke blir besvart.

Det beklager vi. Hva er det vi kunne hatt her som hadde hjulpet deg?