Hopp til innholdet

Enkeltkontor

Arbeidsoppgaver og funksjon kan gi behov for et eget kontor der man kan dra nytte av nærhet til kolleger samtidig som det er mulig å arbeide uforstyrret.

Mellom vanlige kontorer uten dørforbindelse er forskriftskravet satt til R’w = 37dB. Mellom kontorer og korridor er tilsvarende krav R’w = 24dB. Moelven Modus kan levere skillevegger med opphengsystem for hyller, eller skillevegger med en enkel fuge i modulskjøtene. Med våre glassvegger slippes dagslyset fra fasaden inn i  kjerneområdet slik at utnyttelsesgraden i lokalene øker.