Hopp til innholdet

BIM 3D objekter

Våre fleksible systemprodukter er nå tilgjengelige som nedlastbare GDL objekter for Archicad og RFA objekter for Revit. Produktene våre er velegnet for bruk i BIM fordi de er industrialiserte, prefabrikkerte og modulbaserte.

Nytteverdi av objektbiblioteket:

  • Gir nøyaktige detaljer, mål, struktur og farge
  • Kan lastes ned og ”dras” inn i tegninger
  • Gir antall og mengder
  • Beskrivelser
  • Dokumentasjon
  • 3D tegning/ Virtuelle bygg
  • Kollisjonskontroll
  • Modeller for visualisering av hele miljøer
  • Sikrer entydige og riktige produkter

Det er veldig viktig for oss å få tilbakemeldinger fra dere som brukere på hvordan objektene fungerer. Har du innspill og kommentarer til hvordan objektene med tilknyttet informasjon kan forbedres, så ta kontakt med oss på: bim.modus@moelven.no