Reisen fortsetter - Moelven
Hopp til innholdet

Reisen fortsetter

Arbeidet for en fremtid med bærekraftige og funksjonelle løsningerer er pågående. Med sirkulære forretnings- og produksjonsmodeller er alle forutsetninger for å nå målet til stede. Hvis du og jeg drar vår del av lasset, kan vi senere med god samvittighet overlate til neste generasjon.


Hvilket rom er du i idag? Dagens «reise» inneholder kanskje møter, prosjektarbeid, selvstendig arbeid eller kanskje bare et sted å henge? Velg et sted som passer best for dagens aktiviteter. Arbeidsplassen er tilpasset deg og det du gjør i stedet for omvendt.

Å enkelt kunne kommunisere med andre mennesker både fysisk og digitalt er en selvfølge på fremtidens arbeidsplasser. En arbeidsplass som er tilpasset hva medarbeiderne faktisk gjør, blir mer effektiv enn en der medarbeiderne må bruke tid på å tilpasse jobben til arbeidsplassen.

Hele verden er på vei til å bli vår arbeidsplass, og grensene mellom arbeid og fritid viskes stadig ut. Med sirkulære produksjonssystemer minimeres belastningen på miljøet og gjenbruk er en standard.
Velkommen til en bærekraftig fremtid!

Hva betyr dette?

Vi på Moelven Modus vil, kan og skal gjøre en forskjell. Vi kommer til å fortsette med å kjempe for en fremtid med bærekraftige løsninger og sammen med dere, våre kunder og samarbeidspartnere blir veien betydelig kortere. 

Det har blitt sagt før, men det kan sies igjen. 
Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.