Hopp til innholdet

Moelven Virke AS

Moelven Virke AS har som sin kjernevirksomhet å forsyne Moelvens norske sagbruk med tømmer. Moelven Virke kjøper årlig ca 2 mill mᶟ sagtømmer.

En annen viktig side av Moelven Virkes virksomhet er å omsette sagbrukenes fiberprodukter, slik som celluloseflis og sagflis til industrier i inn- og utland. Vi omsetter også massevirke.


Vi har også logistikkansvar for transport av flis og massevirke fra våre sagbruk.

I tillegg er vi medeier i logistikkselskapene for tømmertransport, Transportfelleskapet Østlandet (TFØ) og Transportselskapet Nord (TSN). 

Miljøsertifisering

Moelven Virke har ansvar for miljøsertifiseringen for Moelvens norske sagbruk, og arbeider med å maksimere kjøp og anvendelser av miljøsertifiserte råvarer fra sertifisert skogbruk.

Moelven Virke med alle Moelvens norske sagbruk inngår i Chain of custody – Sertifiseringen for både PEFC og FSC