Hopp til innholdet

Studentsamskipnaden i Vestfold

Vi bygger 100 studentboliger for Studentsamskipnaden i Vestfold ved siden av Høyskolen i Vestfolds Campus i Horten.

Prosektet er fordelt over 4 bygg i 2 etasjer satt opp i et tun. I tillegg er det gravd ut kjeller under et bygg for å ivareta kravet om boder.

Husbankens ønske om en fordeling mellom singelhybler, dubletter og parleiligheter har vært en grunnleggende forutsetning i prosjektet.

Tunet får en tydelig definert utside og innside gjennom fasadematerialitet og fargebruk. Den ytre fasaden mot omverdenen, gjenspeiler den moderne campusbebyggelsen, mens den indre fasaden mot tunet, har et langt mer fargerikt, vitalt og organisk indre liv. De enkelte boenhetene og de varierte utendørs og innendørs fellesarealene byr på en rekke ulike kvaliteter og romopplevelser.

Det er lagt vekt på materialvalg med lang levetid. Anlegget er tilknyttet fjernvarmeanlegg med vannbåren varme. Prosjektet er gjennomført innenfor de økonomiske rammer som staten gir og skal stå ferdig til bruk skolestart 2012.

Prosjektfakta

Adresse
Raveien 201, 3184 Borre
Oppdragsgiver
Studentsamskipnaden i Vestfold
Arkitekt
Aursand & Spangen AS
Tidsrom
2011 - 2012
Volum
100 hybler fordelt på 4 bygg
Areal
BTA 3238 m²