Hopp til innholdet

Engebråten Skole

Med midlertidige paviljonger ble Engebråten skole i Oslo den største grunnskolen i Norge. Engebråten skole doblet antall elever på én uke.

Med til sammen 1450 elever fra 1. til 10. klasse ble dette dermed Norges desidert største grunnskole.

Paviljongene er i to etasjer, med fellesrom, klasserom og sanitærrom.  Modulene er teknisk kompliserte bygg med tele og data, og innfrir strenge krav til ventilasjon og inneklima. Modulene innfrir Undervisningsbyggs krav til moderne skolebygg.

 I likhet med mange andre Oslo-skoler har Engebråten skole, som er bygget i 1997, lang erfaring med bruk av moduler. De siste to tiårene har sett eksplosiv befolkningsvekst i hovedstaden. Samtidig har byen skoleanlegg bygget i tre forskjellige århundrer, med store rehabiliteringsbehov. Da blir det fort et stort plass- og kapasitetspress på skolene.