Hopp til innholdet

Bikuben Barnehage

Barn i barnehagealder er spesielt sårbare for inneklima og emisjoner fra byggematerialer. Derfor legger vi spesiell vekt på at våre barnehager er sikre og sunne bygg. Modulene bygges innendørs i Moelv og materialene er kvalitetssikret.

God arkitektur og estetisk stimulerende omgivelser er viktige elementer i den kulturelle oppdragelsen. Stram økonomi fører ofte til valg av billige løsninger, som i lengden blir dyre. Men estetisk kvalitet er ikke ensbetydende med høy kostnad. Ved bevisst og nøktern bruk av ressurser oppnår man god estetisk kvalitet. Vi legger stor vekt på barnas og brukernes behov.

Fornuftige planløsninger gir god plassutnyttelse og gode rom for lek, hvile og stell. Løsningene er fleksible slik at barnehagen enkelt kan bygges ut ved endret behov. Vi tar hensyn til morgendagens behov med gode planløsninger som ivaretar de pedagogiske og praktiske prinsipper.

Prosjektfakta

Adresse
Lilleaker, Oslo
Oppdragsgiver
Fåbroparken AS
Arkitekt
ASH Arkitekter AS
Tidsrom
2009
Areal
BTA 600 m²