Hopp til innholdet

Studentbolig og internat

Situasjonen er den samme på de fleste studiesteder. Det alt for få studentboliger som tilbys via Studentsamskipnadene og studentene må dermed leie dyrt i privatmarkedet.

Staten gir for tiden tilskudd til bygging av ca 1000 enheter i året, men det er for lite til å demme opp for behovet. I tillegg er det strenge økonomiske rammer for bygging av studentboliger, noe som igjen stiller krav til smarte løsninger i prosjekteringsfasen. 

Å bygge med moduler vil bedre økonomien i prosjektet og byggetid er på nærmeste halvert sammenlignet med tradisjonell bygging. Moelven ByggModul har ekspertise og erfaring til å tilfredsstille alle offentlige krav – både når det gjelder løsninger og økonomiske rammebetingelser.