Hopp til innholdet

Øvrige bygg

I tillegg til våre innarbeidede markedssegmenter kan modulbygg dekke de fleste anvendelsesområdene der hvor trebygg kan benyttes.

Eksempler på dette kan være:
- Sengeposter til helse institusjoner
- Fengsler
- Kaserner til forsvaret

Opp igjennom tidene har vi også hatt leveranser som boliger til Svalbard, Russland og Tyskland. Videre har vi levert fengsel i England og skoler i Italia for å nevne noe.