Helse og omsorg - Moelven
Hopp til innholdet

Helse og omsorg

Eldrebølgen som kommer for fullt medfører et voksende behov for omsorgsboliger og sykehjem. For å møte dette kreves økt bygging av denne type bygg og andre alderstilpassende enheter.

Moelvens konseptløsninger er rettet inn mot de behov som finnes innen helse og omsorg. Den industrielle byggemetoden innebærer også stor fleksibilitet og forutsetninger for hurtige beslutninger da tid ofte er en kritisk faktor.