Helse, miljø og sikkerhet - Moelven
Hopp til innholdet

Helse, miljø og sikkerhet

HMS-kulturen er noe vi som bedrift skal være stolte av. Moelven ByggModul prioriterer HMS-arbeidet høyt, og er veldig klar på at dette også skal gjelde for fremtiden.

Bedriftens kvalitetssystem og internkontroll består av prosedyrer, og nødvendig underlag som skal sikre at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt i den daglige driften og i det ferdige produktet.
Vår linjeledelse er ansvarlig for Helse, Miljø og Sikkerhet.

Våre overordnede målsetning innen HMS er 0-skader:

  • 0-skader på mennesker
  • 0-skader materiell og utstyr
  • 0- skader på det ytre miljøet

Nullfilosofien legges til grunn for alt vi gjør blant annet fordi - en skade - er en skade for mye.
Treverk, som er det eneste fornybare byggematerialet, benyttes i alle våre konstruksjoner. Det forekommer ikke bruk av treverk fra utsatte eller vernede områder. Den totale materialbruken vurderes kontinuerlig, slik at vi sikrer bruk av de til enhver tid grønneste alternativene i produksjonen. 
Våre fremstillingsprosesser er periodisk og kontinuerlig gjenstand for risikovurdering. Ved endring av produksjonsteknikker og innføring av ny teknologi vil disse alltid måtte gjennomgå risikovurdering med hensyn til HMS.

Foto: www.ricardofoto.no