Kvalitetssikring og miljø - Moelven
Hopp til innholdet

Kvalitetssikring og miljø

Moelven ByggModul har satt seg som mål å sertifisere sitt kvalitetsstyringssystem i henhold til EN-NS ISO 9001:2008 i løpet av 2012.

Moelven ByggModul AS skal være Nordens ledende produsent og leverandør av byggmoduler.

Moelven ByggModul skal representere kvalitet for våre:
Kunder – ved at vi oppleves som en profesjonell samarbeidspartner gjennom leveranser som tilfredsstiller kundens krav og spesifikasjoner.

Leverandører – ved at vi stiller høye krav til oss selv, og krever det samme av dem. Vi skal være en viktig og stabil kunde og samarbeidspartner.

Ansatte – ved at vi gjennom kompetanseutvikling, omtanke og respekt skaper stolthet og engasjement, som i neste omgang gir tilfredse kunder.

Eiere – ved at selskapet drives med god lønnsomhet og høy produktivitet gjennom fokus på kvalitet og kontinuerlig forbedring. Slik det skapes vekst og utvikling både på kort og lang sikt.

Kvalitet skapes i prosessen. Vi skal oppnå god kvalitet og kundetilfredshet gjennom  godt styrte prosesser fra planlegging til overlevering. En god planleggingsfase danner grunnlaget for en vellykket produksjonsprosess.