Hopp til innholdet

Industriell bygging

Ikke alle kjenner til de mange fordelene

Kostnadseffektivt

 • Ved industriell bygging brukes samme materialer som ved plassbygging, men byggingen skjer under optimale forhold.
 • Kort byggetid, kort monteringstid og kvalitetssikrede løsninger fordi det er basert på industriell bygging i tørre omgivelser i en fabrikk.

 

kort montasjetid 

 • Ingen ventetid på byggeplassen der ulike yrkesgrupper må vente på hverandre. Alt materiell finnes på stedet og er klargjort for installasjon

 

Miljøvennlig

 • Transporten i forbindelse med oppføring er effektiv og foregår i korte, intensive perioder. Dette medfører skjerming av miljøet både på byggeplass og langs veiene.
 • Flyttbare moduler kan demonteres og monteres på nytt. De kan lett tilpasses nye behov
 • Moelven bruker en høy bestandel av tre i sine industruelle byggeprosesser. Tre er karbondioksidnøytralt.

 

Kontrollert, tørt og forutsigbart

 • Industriell bygging krever bedre planlegging og forberedelser. Det gi mer effektiv produksjon der man unngår uventede kostnader. Byggingen skjer innendørs i et fullstendig værbeskyttet miljø. De målene vi angir i spesifikasjonene må stemme. Kvaliteten er garantert gjennom egen tilvirkning og mange års erfaring.

 

Lett å komplimentere

 • Systematikken i fabrikkprosessen gjør at det er enkelt å "bygge på"

 

Erfaring og ekspertise

 • De samme prosessene gjentas mange ganger og utøverne blir eksperter på det de holder på med

 

Tilpasset for bim

 • Det lages 3D-tegninger av all produksjon før vi starter byggearbeidet, for å sikre at alle komponenter passer sammen.

 

Færre byggefeil

 • Å jobbe i et kontrollert fabrikkmiljø innbærer at det aldri oppstår produksjonsfeil eller -skader som følge at vær og vind. Ulike yrkesgrupper jobber tett på hverandre og har god kommunikasjon for å eliminere feil underveis i prosessen.

 

industriell bygging utvikler hele prosessen

 • Industriell bygging medfører strengere krav til presisjon enn plassbygging. Vi stiller strenge krav til dem som gjør jobben før oss i verdikjeden. Det er lite rom for slurv, og de målene vi angir i spesifikasjonen, må stemme. Det høye presisjonsnivået går igjen i hele prosessen fra fabrikk til monstasje.