Hopp til innholdet

Bygg og anlegg

Til bygg- og anleggsbransjen tilbyr vi dagrigger for små og store anlegg, forlegninger, kantiner og kontorer.

Dagrigg
Ved store anlegg kreves det at området fungerer som et samfunn hvor man kan leve et normalt liv. Bygningsmassen i dette samfunnet bygges i sin helhet opp av moduler fra Moelven.

Fleksibilitet i utvalget av standard moduler er godt ivaretatt. Våre kunder gjennom mange år har bidratt til å styre vår utvikling innen dette området.

Vi er godt forberedt på fremtiden, og de største entreprenører i Norge har valgt oss som sin faste leverandør.

Forlegninger
Innkvartering av anleggsarbeidere over en kortere eller lengere periode blir godt ivaretatt når moduler fra Moelven blir valgt.
Alle krav til gode boforhold er ivaretatt med våre forlegninger. Stor kapasitet og høy kvalitet har gjort Moelven til hovedleverandør av midlertidige bygg ved de fleste større byggeprosjekter i Norge.

Moelven har i de senere årene blant annet levert anleggsriggene til oljeutbyggingen på Troll og Mongstad, til metanolprosjektet på Tjeldbergodden, til byggingen av Statfjordplattformene, til Kværner Oil & Gas både i Egersund og Stavanger og til byggingen av Oslo Hovedflyplass, Gardermoen. Våre siste store prosjekter har vært Statoils forlegning på Snøhvit og forlegningen på Ormen Lange.

Kantine
Vi bygger alt fra små skolekjøkken og kafeteriaer til servicebygg med kantiner for mange hundre personer.

Fra bygg og anlegg har Moelven ByggModul solid erfaring med kantinebygg, både når det gjelder selve kjøkkenet og de krav som stilles til kantine og øvrige rom. Våre arkitekter og konsulenter samarbeider med brukeren for å komme fram til den beste løsningen for hvert enkelt prosjekt.

Vi leverer kantiner etter kundens ønsker, gjerne komplett med kjøle- og fryseanlegg. I tillegg inngår ventilasjonsanlegg som gir riktig romtemperatur og tilstrekkelig utluftning.

Kontor
Våre kontormoduler er utviklet og tilpasset behovet i et anleggsområde.

Hvert enkelt prosjekt har spesielle behov som blir ivaretatt med våre fleksible løsninger, uten at dette går ut over enkel montering eller eventuell demontering.

Anleggskontorer varierer i størrelse fra enkle til komplekse moduler på flere tusen kvadratmeter. Kontorene kan påbygges eller flyttes, og innredningen tilpasses kundens ønsker og behov.

Kort byggetid, høy kvalitet, lav pris og ikke minst svært enkel tilkobling av el. og VVS gjør at valget av leverandør er lett for de som trenger kontorplass i anleggsperioden. Leveres gjerne ferdig innredet med møbler og gardiner.

Vi ønsker å gjøre det så lett for deg som mulig å finne det du er ute etter. Dersom denne siden hjalp deg - eller ikke - er det svært nyttig for oss å få din tilbakemelding om det.

Fikk du svar på det du lurte på?

Takk for tilbakemeldingen!

Vi gjør oppmerksom på at disse henvendelsene ikke blir besvart.

Det beklager vi. Hva er det vi kunne hatt her som hadde hjulpet deg?