Hopp til innholdet

Kerto-S

KERTO-S er trebaserte bjelker av parallellfinér (LVL).

Produktbeskrivelse

 • Typegodkjent iht NBI Teknisk Godkjenning nr. 2142
 • Sammenlimte 3 mm tykke finérlag av gran eller furu,
 • Limet er vannfast av typen fenolhartslim 
 • Finèren er skrelt. og skjøtt med limte skråskårne skjøter
 • Limtet er vannfast av typen fenolhartslim
 • Kerto-S har alle finérlag med fiberretningen lagt samme vei, parallelt med bjelkens lengderetning
 • Tykkelser fra 27 mm  til 75 mm
 • Standardhøyder opp til 900 mm, maks høyde 2500 mm
 • Lagerførte lengder i Moelv er inntil 13,5 meter, merket med rødt i listen
 • Fuktinnhold fra fabrikk på 10% og vekt på ca. 500 kg/m3 

Godkjenninger og sertifiseringer

Godkjenningen er basert på type- og kontrollprøvninger samt produktsertiffisering utført av VTT Building and
Transport, Finland, inkludert VTT Certificate No. 184/03 rev. 24.03.2009.

Densitet

Bjelkene leveres med et fuktinnhold på ca. 10 % målt i henhold til NS-EN 322, og har en vekt på ca. 500 kg/m³ målt i henhold til NS-EN 323.

Dimensjonsendring pga fuktvariasjon i trevirket

Bjelkene leveres med et fuktinnhold på ca. 10 % målt i henhold til NS-EN 322, og har en vekt på ca. 500 kg/m³ målt i henhold til NS-EN 323.
Bjelkene har følgende måltoleranser ved fuktinnhold 10 ± 2 %:

Tykkelse: + (0,8 + 0,03t) mm
– (0,4 + 0,03t) mm
Høyder < 400 mm: ± 2,0 mm
Høyder = 400 mm: ± 0,5 %
Lengder: ± 5,0 mm

Brannegenskaper

Klassifisering i henhold til NS-EN 13501-1 er klasse D-s1, d0. Bjelkene klassifiseres dessuten som brennbart materiale i henhold til NS 3919 og ISO 1182.
Ved beregning av bjelkers brannmotstand i henhold til NS-EN 1995-1-2 kan forkullingshastigheten ß0 = 0,65 mm/min benyttes.

Toleranser

Kerto-S har følgende toleranser ved levering:

 • Tykkelse: +/- 2,mm
 • Høyder 200 mm: +/- 1,5 mm
 • Høyder 201 -  600 mm: +/- 3,mm
 • Høyder > 600 mm: +/- 0,5%
 • Lengder: +/- 8,0 mm

Utvalg

Felter merket med rødt er lagerførte dimensjoner. Disse fås i lengder opp til 13,5 meter.
Øvrige dimensjoner og lengder over 13,5 meter er bestillingsvare.

Leveringstid

Lagerførte dimensjoner: 1 - 2 uker fra bestilling. Øvrige dimensjoner: 4 - 6 uker fra bestilling.

Miljømessige forhold

Kerto-bjelken tilfredsstiller formaldehydklasse E1 i henhold til NS-EN 14374, og produktet er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning

Vi ønsker å gjøre det så lett for deg som mulig å finne det du er ute etter. Dersom denne siden hjalp deg - eller ikke - er det svært nyttig for oss å få din tilbakemelding om det.

Fikk du svar på det du lurte på?

Takk for tilbakemeldingen!

Vi gjør oppmerksom på at disse henvendelsene ikke blir besvart.

Det beklager vi. Hva er det vi kunne hatt her som hadde hjulpet deg?