Hopp til innholdet

Teknisk svartjeneste

Vi kan tilby våre kjøpende forhandlere dimensjoneringsservice etter nærmere avtale. Skjemaet "teknisk svartjeneste" må fylles ut og sendes oss pr. e-post, slik at vi har tilstrekkelig informasjon om byggeprosjektet. Legg også i tillegg ved tegninger av bygget; plan, fasader og snitt.
 
FOR RASK OG SIKKER DIMENSJONERINGSBISTAND:
Legg ved målsatt skisse - plan og snitt.
Ved tilbygg vil vi også se inntilliggende bygg for evt. snølomme etc.
Tegn inn aktuell bjekke(r) i skissene.

TAKBJELKE:

BJELKELAG:
Prosjekttype