Hopp til innholdet

Jadarhus Isobo Aktiv

Solfangere, værstasjon, motoriserte vindusåpnere, jordvarmekollektor, varmepumpe og Iso3 i veggene; det mest avanserte av tilgjengelig teknologi og materialer er tatt i bruk i Jadarhus sitt nye bo-konsept Isobo Aktiv. Huset ble nominert til årets boligprosjekt 2011 av Boligprodusentenes Forening.

På boligfeltet Sandved Vest i Sandnes har Jadarhus under oppføring et passivhus som skal gi svar på hvilket tilleggsutstyr et passivhus bør ha for å gi maksimal bo-komfort og lavest mulig strømregning.  Huset får energimerke A og er et langt steg i retning nullenergihus.

Vinduene åpnes når huseier er på jobb

En av utfordringene med passivhus og bo-komfort er at husene kan bli varme om sommeren. Isobo Aktiv utstyres derfor med både vegg- og takvinduer som gir aktiv ventilasjon når det kreves. –Huset skal være “ferdig luftet” og med riktig temperatur når huseier kommer hjem fra jobb en varm sommerdag, sier prosjektsjef i Jadarhus Kurt Hobberstad.  Dette styres av en værstasjon som er koblet med automatisk solavskjerming på vinduene og automatisk åpning og lukking av vinduene. – Dette er systemer som Velux har levert mye av i Danmark, sier Hobberstad. –Systemet er robust og innbruddssikkert, beroliger prosjektsjefen.

Oppvarmet fra sol og jord

En jordvarmeslynge under huset skal bidra til forvarming av til-luft til ventilasjonsanlegget, som har en motstrøms varmeveksler med 90-95% varmegjenvinning. Om sommeren kan jordkollektoren bidra med forkjøling av til-luften. Solfangere på taket, kombinert med luft-til-vann varmepumpe skal varme tappevann og vann til husets to radiatorer. I tillegg blir det vannbasert gulvvarme på badet. Som om ikke dette var nok er det under planlegging et solcellefelt på taket, som dels kan levere elektrisitet til boligen og dels selge overskuddskraft til Lyse Energi.

¼ av opprinnelig strømforbruk

Beregnet totalt strømforbruk for huset er ca 7000 kWh årlig. Uten solfanger , varmepumpe og jordvarmeutstyret ville beregnet strømforbruk bli  dobbelt så stort; 14000 kWh. Bygd etter gjeldende minimumskrav (TEK 07) er beregnet strømforbruk hele 4 ganger så stort; 28000 kWh.

Huseier blir forskningskoordinator

Geir Sandsmark, teknisk leder hos Jadarhus Gruppen, trenger en huseier som er over gjennomsnittlig opptatt av husets tekniske tilvalg. –Vi ønsker å teste ut mange av de løsningene som er valgt i dette prosjektet med tanke på hva vi skal tilby i fremtiden. Blant annet vil vi sammenligne strømforbruket når huset er tett og ventileres med balansert ventilasjon kontra aktiv ventilasjon. Sandsmark er også opptatt av at bo-komfort blir ivaretatt og evaluert. –Lys er en viktig faktor i forhold til innemiljø. I huset er det valgt takvinduer både på grunn av “skorsteinseffekten” ved naturlig ventilasjon, men også på grunn av at takvinduer gir dobbelt så mye lys som vinduer i vegg.  

Passivhuskropp

Eneboligen er bygd etter passivhusstandarden som kom i 2010. Dette betyr et energibehov til oppvarming på bare 15kWh per kvadratmeter i året, eller rundt 2700kWh for huset, som er på ca 180 kvm. Dette tallet må ikke forveksles med det beregnede strømforbruket på 7000kWh, som også inkluderer f.eks. oppvarming av varmtvann, lys og drift av strømforbrukende apparater og anlegg.

Taket har 40cm ekstremisolasjon, veggene er bygd med 30cm ekstremisolasjon og det isolerte bindingsverket Iso3 fra Moelven. Samtidig er vinduer, dører, gulv og grunnmur basert på løsninger innenfor eller tett opp til minimumskravene for passivhus.

-Vi har satset på materialer og løsninger fra leverandører som er store og sikre, og også er der i morgen, avslutter Sandsmark.

Prosjektfakta

Adresse
Sandve, Sandnes
Oppdragsgiver
Jadarhus
Tidsrom
2011