Hopp til innholdet

Polyuretan i Iso3

Polyuretanskummet i Iso3 er et såkalt MDI-skum. Som blåsemiddel brukes vanndamp, og det er fins ikke potensielt miljøskadelige flammehemmere. Både produksjonsmessig og i bruk er produktet ufarlig og uten kjente negative helseeffekter. Innbygd i yttervegg vil produktet ikke påvirkes av noen faktorer som kan gi aldring. Kuldbrobryteren vil derfor virke år etter år, uten vedlikehold, i hele byggets levetid.

HMS

Polyuretanskummet (PUR) i Iso3 brukes i en rekke produkter vi omgir oss med, f.eks. madrasser/overmadrasser, møbler, klær osv. I produksjonen blandes to oljebaserte komponenter, isocyanat og polyol. Gass fra isocyanat skal ikke innåndes pga fare for utvikling av astma. Slik gass oppstår verken i forbindelse med produksjonen eller i ferdig produkt.  Det er derfor ingen risiko knyttet til håndteringen av produktet. Dette er dokumentert gjennom målinger av frie isocyanater både i produksjonslokalene og ved testing av ferdig utherdet polyuretan. De to innsatsfaktorene danner en stabil og ferdig utherdet polyuretan, og isocyanater kan bare gjenoppstå ved svært høye temperaturer.

Aldringsbestandighet

Polyuretan brukes i svært krevende miljøer som stiller store krav til slitasje og holdbarhet, for eksempel til installasjoner i olje-/gassnæringen.

Over tid vil polyuretanskum kunne aldre hvis det påvirkes av et miljø som bidrar til nedbrytning. Aldringstypene kan inndeles i rent mekanisk aldring (utmattelse), termisk nedbrytning, termooksidativ nedbrytning, fotooksidativ nedbrytning, radiolyse, acidolyse, hydrolyse og mikrobiologiske angrep.

Som regel må flere faktorer som bidrar til aldring være til stede samtidig.

  1. Hydrolyse oppstår ikke fordi stenderne ikke står i et varmt og fuktig miljø
  2. Påvirkning pga oljer og kjemikalier oppstår ikke i en yttervegg
  3. Ekstreme temperaturer, kaldere enn -50 grader og varmere enn +100 grader C oppstår ikke i en yttervegg
  4. Sollys påvirker ikke Iso3 som er innbygd i veggen, men gir en mørkere overflatefarge på stendere som har stått utildekket. Dette påvirker bare overflaten og gir ingen styrkereduksjon.
  5. Mikroorganismer og skadedyr/insekter går ikke til angrep på polyuretan

I en yttervegg vil normalt ingen forhold som gir aldring gjøre seg gjeldende.