Hopp til innholdet

U-verdier og kuldebroer

Har du slike kuldebroer ? Selv nye boliger med 20cm isolasjon har synlige kuldebroer i stendere og sviller. Iso3 er utviklet for å bryte kuldebroene i yttervegger. Dette gir deg en bedre vegg, fri for kuldebroer og dermed lavere U-verdi (lavere varmetap). Dette slår positivt ut på strømregningen og er en løsning som varer år etter år, uten noe vedlikeholdsbehov ! Isolasjonsskummet i stenderne har over 20% bedre isolasjonsverdi enn vanlig mineralull, og stopper effektivt kulda fra å komme inn (eller varmen i å komme ut).

Lavere U-verdier eller slankere vegg

Iso3 gir lavere u-verdier med ellers samme konstruksjon som andre løsninger. I de fleste tilfeller går u-verdien ned med 0,02 W/m2K med samme veggtykkelse. Iso3 kan brukes sammen med ulike mineralullskvaliteter og med forskjellige platematerialer eller påforingstykkelser. Vi kan regne på alle aktuelle veggkonstruksjoner, men du finner en rekke aktuelle veggkonstruksjoner i u-verditabellene til høyre. Her finner du nå også oppdaterte u-verdier for de nye sjablonverdiene for bindingsverksandeler i ulike typer bygg (jf Byggforskserien 471.401).

Dersom man i stedet velger å holde U-verdien konstant og går over til Iso3, så kan man i de fleste tilfeller regne med å kunne bygge veggen minst 5 cm slankere enn med andre løsninger. Dette høres lite ut, men utgjør faktisk rundt 4 kvm i et vanlig 2-etasjes hus på 160 m2. Med en kvadratmeterpris på 30.000 gir dette hele kr 120.000 i verdi for mange prosjekter der tomteutnyttelse og avstanden til naboen begrenser ytterveggens plassering.

Med de nye høyere bindingsverksandelene øker forskjellen mellom Iso3 og andre bindingsverk ytterligere, og større forretningsbygg med lave energikrav kan bygges med opptil 12cm slankere vegg.

NYHET: Lavere kuldebroverdier for vindusdetaljer og dekkeforkanter

I bygg beregnes u-verdier av de ulike bygningsdeler. I overgangen mellom bygningsdeler oppstår det kuldebroer knyttet til at konstruksjonen endres eller at det er varmeledende materialer som stikker ut veggen. Kuldebroer rundt vinduer og kuldebroer ved dekkeforkanter er slike eksempler.

Med Iso3 blir kuldebroverdiene knyttet til dekkeforkanter og ringmursløsninger lavere enn tilsvarende verdier der det er heltre bindingsverk. Dette gjør at Iso3 ikke bare bidrar til lavere U-verdi i veggen, men også til lavere normalisert kuldebroverdi for bygget som helhet.

 

Vi har nå også fått beregnet bedre kuldebroverdier for vindusdetaljer enn man vil ha for tradisjonelle løsninger. Se linkene til høyre.