Hopp til innholdet

Miljøinformasjon

Produktets klimavennlige profil gjør Iso3 til et miljøprodukt. Produktet er miljødeklarert med EPD (Environmental Product Declaration). Både polyuretanet og treverket i Iso3 kan i prinsippet materialgjenvinnes. Det er i praksis ingen kjente helsemessige utfordringer knyttet til verken produksjon eller bruk av polyuretanet i Iso3. Produktet brukes i BREEAM-bygg og har ingen stoffer på A-20 listen, REACH- eller prioritetslistene til myndighetene.

Av miljødeklarasjonen fremgår det at energikostnaden ved produksjonen av Iso3 bare er 5% av det sparte fyringsbehovet i en vanlig enebolig. I denne sammenstillingen er det ikke regnet med at produktet enten materialgjenvinnes eller energigjenvinnes.

Moelven Wood med datterselskaper er PEFC-sertifisert. Trevirket i Iso3 kan derfor leveres PEFC-sertifisert. I prosjekter der kunden ønsker PEFC-sertifisert trevirke må dette opplyses ved bestilling.

Polyuretan er et oljeprodukt. I et klimaperspektiv bidrar både treet og polyuretanet til lagring av karbon, når polyuretan brukes til isolasjon i stedet for å forbrennes.

Polyuretanet i Iso3 er et såkalt MDI skum. Drivgassen er vann, og det brukes ikke KFK eller Pentan.

Polyuretanet i Iso3 er ferdig utherdet og gir ingen emisjoner. Det samme materialet omgir oss i en rekke produkter. Det finnes i madrassen du tilbringer 1/3 av livet ditt på, i biler og klær, og til og med som implantater i menneskekroppen.

Ved brann kan polyuretan avgi giftige gasser, som en rekke andre produkter også gjør. I forhold til skade på mennesker i bygg, så vil imidlertid kullosforgiftning og varmen fra brannen være fatal lenge før polyuretanet inne i veggen eventuelt begynner å brenne.

Polyuretan omfattes ikke av regler om merking, klassifisering, emballering, salg og oppbevaring av kjemiske stoffer og produkter. Det står heller ikke på prioritetslisten eller obs-listen til miljø-myndighetene.

Polyuretanet behandles som (brennbart) restavfall, leveres godkjent mottak og energigjenvinnes i siste instans ved egnet forbrenningsanlegg. Moelven sender eget kapp og vrak til gjenbruk, gjennom at det kvernes og brukes som absorbent for farlig avfall.

Ved bearbeiding på byggeplass skal støvmaske brukes (som for vanlig trelast).