Hopp til innholdet

Dimensjonering

For Iso3 til utfyllingsvegger i større bygg (stål/betong) vil det være vindlastene på større vindusåpninger som blir dimensjonerende. Det er utarbeidet en større student hovedoppgave for slike bereginger. Både oppgaven og et utsnitt av grafer for kapasiteter for de ulike Iso3-dimensjonene ligger tilgjengelig i menyen til høyre. Husk å kontrollere for akseptabel deformasjon ved å gå inn i tabellene i oppgaven.

For Iso3 brukt i vanlige småhus, vil det som regel være svilletrykk og deformasjon av bunnsvill som er dimensjonerende faktor. Tester og beregninger viser at selv større hus med store laster vil klare kravene til deformasjon, når stenderveggene er bygd med c/c 600mm.

 

I dimensjoneringseksemplet ser vi at i et toetasjes hus med 10 meter bredde og med snølast blir dimensjonerende karakteristisk last 20,85 kN på stenderen. Omfattende tester ved Norsk Treteknisk Institutt viser at Iso3 tåler dette svilletrykket, også ved 5cm "utkraging" over grunnmur/plate på mark.