Hopp til innholdet

Konstruksjon og dokumentasjon

Iso3 kan brukes tilnærmet som vanlig konstruksjonslast i vegger, enten det er som bærende veggstender i småhus eller som utfyllende klimavegger mellom betongdekker. Den laminerte løsningen med spesialsortert trelast gir et rett og stabilt produkt. Iso3 leveres med strenge toleranser, noe som gir enkel montering, mindre svinn og mer nøyaktig isolering.

Perfekt til kontorbygg etter TEK 17

Typiske yttervegger på kontorbygg bygges ofte med 48x198mm hovedstender og 48 eller 73mm påforing. Påforingen er nødvendig for å få til en tilstrekkelig lav U-verdi.  Iso3 klarer samme U-verdi med 200mm i ett sjikt (med lambda 32-isolasjon). Hvis man bygger mellom dekkene og man ikke trenger påforing pga føringssjikt for el (disse går ofte i egne kanaler eller i grenstaver), så er Iso3 en meget enkel løsning, som samtidig gir 7,5cm slankere vegg.

Småhus og andre bygg med bærende vegger i Iso3

For å klare u-verdikravet til vegg på 0,18 W/m2K, kan man også i småhus og andre bygg benytte Iso3 200mm som gjennomgående stender. Erfaringer fra byggeplass viser at både tetthetskravene og tetting av dampsperre kan løses selv om man legger føringer i yttervegg. Når man sløyfer påforingsveggen blir veggen rimeligere å bygge. Samtidig får mer areal, fordi veggen blir 5cm slankere. I et vanlig hus dreier dette seg om 3-4kvm. Iso3 gir generelt 5cm tynnere vegg i TEK-10 hus og 8-10cm tynnere vegg i passivhus, enten man bygger etter den ene eller andre metoden. 

Lett å bruke, men husk riktig ringmursløsning !

Siden Iso3 anvendes også i svillene, bør man planlegge opplegget for bunnsvill når det skal bygges med Iso3. Dette gjelder først og fremst for Iso3 i bærevegger på plate på mark. Generelt bør man velge ringmursløsninger som gir opplegg for begge treflensene i bunnsvillen.

For Iso3 200mm, anbefales for eksempel Jackon Ringmur type RU eller BEWI Ringmur. Lavenergi og passivhuskonstruksjoner der det brukes Iso3 250 og Iso3 300 kan løses på ulike måter for opplegg på grunnmur, blant annet med Leca Isoblokk, Jackon Thermomur  eller med ringmursløsninger fra Nordic Isoelementer AS. Kontakt selskapet for nærmere anvisninger.

Dimensjonerende faktorer

I de fleste tilfeller vil dimensjonerende faktor for last være svillens evne til å motstå deformasjon fra stenderen på tvers av fiberretningen. I større bygg med utfyllingsvegger vil det som oftest være vindlaster mot større vindusåpninger som blir dimensjonerende. Se dimensjoneringssiden for mer informasjon. Se også teknisk godkjenning  fra Sintef Byggforsk for mer informasjon.