Hopp til innholdet

Tekniske produkter

Moelvens konkurranseevne er avhengig av en kvalifisert og kontinuerlig utvikling av produkter, prosesser og tjenester. Vi samarbeider med brukere, kunder, arkitekter og forskere for å kunne flytte de tekniske grensene og bidra til innovasjon i bransjen.

Brannhemmende trebeskyttelse

Brannhemmende trebeskyttelse gir muligheter til å bruke tre som materiale, også der det stilles høye brannkrav, for eksempel som innvendig panel og himling i skoler og konserthus, eller som utvendig kledning i svalganger og høyhus.

Moelven leverer branntrygt tre til både interiør og eksteriør. Vi benytter to typer brannbeskyttelse: Impregnering og maling. 

Begge systemer overflatebehandles på fabrikk før levering til byggeplass (med både grunning og mellomstrøk) for utvendig bruk. Utvendig bruk av brannbeskyttet tre trenger et siste toppstrøk etter montering (re. FDV dokumentet). Til innvendig bruk kreves ingen overflatebehandling. Branntrygt tre kan erstatte andre materialer på vegg/tak/himling når det er krav om brannklasse til bygg. Dermed gir branntrygt tre, arkitekter mulighet til å benytte tre hvor det ellers ikke ville vært mulig. Branntrygt tre skaper dermed nye muligheter i bruken av tre.

Brannimpregnert tre
Dette er tre eller finer som vakuum-trykkimpregneresmed Moelvens FireGuard brannhemmende væske.Væsken består av organiske og uorganiske komponenterog bindemidler. Stoffene og prosessen er dokumentert som miljøvennlig og oppfyller EUs nye byggevareforordning.

Brannmalt tre
Her benyttes det i utgangspunktet vanlig høvellast som overflatebehandles 3- eller 4-sidig med et strøk av en spesiellbrannhemmende maling. I tillegg påfører vi et mellomstrøkpå fabrikk, mens det siste toppstrøket påføres på byggeplassetter montering.

Iso3 - Skumisolert trestender

Iso3 er en unik stender med kjerne av isolasjonsskum. Med bindingsverk av Iso3 unngår du varmetap ved at du får en vegg fullstendig uten kuldebroer. Du oppnår både en bedre U-verdi, samtidig med at du faktisk kan bygge en slankere vegg. Iso3 er utviklet for dagens TEK 10, men gir enda større fordeler når man bygger passivhus.