Dokumentasjon - Moelven
Hopp til innholdet

Dokumentasjon

Her finner du dokumentasjon for FDV, HMF, EPD, Ytelseserklæring, PEFC, FSC og Breeam-Nor

HMF-dokumentasjon (helse-, miljø- og sikkerhetsfaktablad)

EPD-deklarasjon (Environmental Product Declaration)

Miljødeklarasjon oppsummerer miljøbelastningen til et produkt. Og bygger på livsløpsvurderinger av miljødata fra råvareuttak, produksjon, bruksfase og avhending.

EPD Kledning
EPD Panel
EPD Iso3 
EPD Impregnert trelast    
EPD Impregnert kledning grunnet
EPD Royalimpregnert trelast                                      

EPD Byggtre gran og furu
EPD Lerk
EPD Varmbehandlet gran og furu
EPD Varmebehandlet ask  
EPD Skurlast gran og furu 

EPD MALM100

Ytelseserklæringer

Ytelseserklæringer gir opplysninger om byggevaren og produsent av byggevaren. 
Der det finnes en harmonisert produktstandard skal produsent utarbeide en ytelseserklæring. Ytelseserklæringen er grunnlaget for obligatorisk CE-merking.

Byggtre gran Interiør
Kledning gran og furu
K-virke gran og furu
Skurlast gran og furu

Panel gran og furu
Heltregulv furu, gran, bjørk og eik

   
Byggtre impregnert og Royal Lerk og Varmebehandlet 
Kledning impregnert
K-virke CU-impregnert
Kledning Royal
K-virke Royal
Kledning ask varmebehandlet
Kledning furu varmebehandlet
Kledning gran varmebehandlet
Kledning lerk
Kledning ceder
   
Brannimpregnert og Brannmalt   
Branntrygt kledning furu
Branntrygt kledning gran
Brannmalt kledning
Branntrygt finér bjørk
Branntrygt finér furu
Branntrygt finér gran
Kerto og Studioplater
 

PEFC

Moelven Wood AS er serfisert i PEFC som er verdens største skogsertifiseringssystem. Det betyr at all hogst er i gjort i bærekraftige områder, og på en slik måte at naturen blir tatt vare på.

PEFC Sertifikat Moelven Wood AS

FSC

FSC er et kvalitetsmerket for bærekraftig skogbruk. 

FSC Lerk

Breeam-Nor

Moelven sine tre produkter tilfredsstiller minimumskravene til miljøgifter i Breeam-Nor sin A 20 sjekkliste.I Breeam er det krav om at trevirke skal komme fra en lovlig kilde, og skal ikke stå på CITES-liste. CITES (konvensjon om internasjonal handel med truede og sårbare arter) liste I  og  liste  II  inneholder  tresorter  som  er  fullstendig  vernet.

Breeam-Nor Byggtre
Breeam-Nor Interiør 
Beeam-Nor Iso3 
Breeam-Nor Fireguard
Breeam-Nor Fireguard kryssfiner av furu og gran 
Breeam-Nor Fireguard kryssfiner gran
CITES-liste 

Vi ønsker å gjøre det så lett for deg som mulig å finne det du er ute etter. Dersom denne siden hjalp deg - eller ikke - er det svært nyttig for oss å få din tilbakemelding om det.

Fikk du svar på det du lurte på?

Takk for tilbakemeldingen!

Vi gjør oppmerksom på at disse henvendelsene ikke blir besvart.

Det beklager vi. Hva er det vi kunne hatt her som hadde hjulpet deg?