Hopp til innholdet

Dimensjonsendring panel

Kontinuerlig utvikling av våre interiørprodukter, det være seg kvalitet eller sortiment er viktig for oss, og er høyt prioritert. Som markedsleder har vi et ansvar for å levere de beste produktene, både hva gjelder kvalitet og utseende. Vi har også en plikt i å informere kunden og sluttbruker om hva det er vi leverer, gjennom korrekt navn og målebenevning.

For å tilpasse oss dagens klima i hus og hytter tørker vi ned råvaren noe mer enn tidligere. Vi har besluttet å  endre dimensjonen på våre paneler fra 14 mm til 13 mm. Endringen er minimal, da dagens paneler har vært ca 13,5 mm. Råvaremålet er det samme som tidligere, og vil heller ikke endres i fremtiden. Endringen vil derfor ikke ha noen påvirkning på prisen til produktet.

Kunden vil ikke oppleve sluttproduktet som annerledes. Overflaten, spesielt på malte produkter, blir jevnere. Nye og gamle dimensjoner er kompatible med hverandre, og vil ikke føre til monteringsutfordringer.  Dette gjør at panelene kan hyllelegges sammen. 

Fuktprosenten på panelet  skal ligge på +/- 12%.
Det vil bli en glidende overgang mellom nye og gamle artikler fra 1 april 2017. Nye artikler i NOBB er etablert og ligger tilgjengelig.

Oversikten over nye nobbnummer finner du her.

Vi ønsker å gjøre det så lett for deg som mulig å finne det du er ute etter. Dersom denne siden hjalp deg - eller ikke - er det svært nyttig for oss å få din tilbakemelding om det.

Fikk du svar på det du lurte på?

Takk for tilbakemeldingen!

Vi gjør oppmerksom på at disse henvendelsene ikke blir besvart.

Det beklager vi. Hva er det vi kunne hatt her som hadde hjulpet deg?