Eiere - Moelven
Hopp til innholdet

Eiere

Moelvens eierstruktur ser i dag slik ut:

Glommen Skog SA
www.glommen.no
29,10 prosent
Eidsiva Vekst AS
www.eidsivaenergi.no
23,78 prosent
Felleskjøpet Agri SA
www.felleskjopet.no
15,85 prosent
Viken Skog SA
www.vikenskog.no
11,87 prosent
Mjøsen Skog SA
www.mjosen.no
11,75 prosent
AT Skog SA
www.atskog.no
7,29 prosent

De resterende 0,36 prosent eies i hovedsak av privatpersoner.