Hopp til innholdet

Bedrifts­forsamlingen

I henhold til selskapets vedtekter skal selskapet ha en bedriftsforsamling på tolv medlemmer. Generalforsamlingen velger åtte medlemmer og åtte personlige varamedlemmer for disse medlemmer. Fire medlemmer og personlige varamedlemmer velges av de ansatte.

Aksjonærvalgte medlemmer (valgt på generalforsamlingen 26.april 2016):

Egil Magnar Stubsjøen, bedriftsforsamlingens leder
– representant for Glommen Skog SA
+47 90 12 35 75
egil-magnar.stubsjoen@nok.no

Thor Svegården, bedriftsforsamlingens nestleder
Varamedlem: Leif Henning Asla
- representanter for Eidsiva Vekst AS

Terje Uggen 
Varamedlem: Erik A. Dahl
- representanter for Mjøsen Skog SA

Maren Kyllingstad
Varamedlem: Anne Nysæther Sagstuen
- representanter for Eidsiva Vekst AS   

John Arne Ulvan
Varamedlem: Jan Kollsgård
- representanter for Felleskjøpet Agri SA

Olav A. Veum
Varamedlem: Anders Roger Øynes
- representanter for AT Skog SA 
 
Gudbrand Gulsvik
Varamedlem: Tor Henrik Kristiansen
- representanter for Viken Skog SA

Rolf Th. Holm
Varamedlem: Thorvald Grini
- representanter for Glommen Skog SA

Ansattvalgte medlemmer:

Jan Arve Sinnerud
Varamedlem: Trond Sønes

John-Inge Lorentsen
Varamedlem: Leif Bjarne Undem

Ann-Christine Löfborg
Varamedlem: Ove Gunarsson

Lennart Perez
Varamedlem: Jörgen Weman