Sponsing og støtte - Moelven
Hopp til innholdet

Sponsing og støtte

Moelven har tradisjon for å støtte og skape verdier vi kan stå for også utenfor konsernet. Et ledd i dette er vår strategi for sponsing og støtte til gode formål.

I Moelven har vi som vårt overordnede mål å gi folk gode rom. Og en av våre kjerneverdier er at vi bruker de mulighetene vi har til å skape verdier. Nettopp disse grunnprinsippene er, og har vært, førende for våre økonomiske bidrag til gode og viktige formål utenfor konsernets daglige virke. 

Barn og unge i lokalmiljøet
Moelven er stort, men Moelven er også mange små enheter. Våre 49 produksjonssteder i Norge og i Sverige er ofte hjørnestensbedrifter i sitt lokale område. I disse områdene er det særlig barn og unge vi ønsker å gi muligheter og gode rom for utvikling innen idrett og kultur. 

Barns fremtidsmuligheter
I Moelven har vi hatt tradisjon for å gi alle våre ansatte en gave til jul, men fra 2015 ønsket vi å gjøre det litt annerledes. Ved å gi vår julegave til Redd Barna, kan vi i fellesskap bidra til å gjøre noe for andre mennesker. Pengene går til skolegang og utdanning, som er det aller viktigste tiltaket for å gi barn og unge bedre fremtidsmuligheter.

 

Les mer om Moelvens samarbeid med Redd Barna

Moelven gir ikke støtte til politiske og religiøse organisasjoner.

 

Kontaktperson

Torgeir Berg
Merkevareansvarlig
Moelven Industrier ASA
+47 97074440
torgeir.berg@moelven.com

Noen av våre samarbeidspartnere