Hopp til innholdet

PEFC™

PEFC™ sertifisering og nedlastbare sertifikater.

PEFC™-CoC sertifisering
PEFC™ er en internasjonal NGO (ideell organisasjon) som arbeider for ansvarlig skogbruk, og utsteder sertifikater til aktører oppfyller de kriteria som er definert. Våre industrier er ledd i miljøkjeden; trevarer kan spores hele veien bakover i kjeden fra ferdig produkt i handelen tilbake til tømmer i skogen.

Lenke til PEFC Norge

Lenke til Miljøpolicy
Lenke til sosial policy