Hopp til innholdet

KD

KD sertifisering og nedlastbare sertifikater.

KD56ºC 30min - Sunnhetssertifikat for treemballasje (FAO/ IPPC; Mars 2002)
Angir behandlingsmetoder mot skadegjørere og merking av varer. Varmebehandlingen garanterer at trevirket har nådd en kjernetemp. på minimum 56ºC i 30 minutter (KD = Kiln dried).
Vanlig at trevirket kreves barkfritt (DB = Debarked). Mattilsynet sertifiserer og fører kontroll i Norge og Jordbruksverket i Sverige.

Lenke til Mattilsynet - Godkjente bedrifter