Hopp til innholdet

FSC™

FSC™ sertifisering og nedlastbare sertifikater.

FSC-CoC sertifisering
FSC er en internasjonal NGO (ideell organisasjon) som arbeider for ansvarlig skogbruk, og utsteder sertifikater til aktører oppfyller de kriteria som er definert. Våre industrier er ledd i miljøkjeden: trevarer kan spores hele veien bakover i kjeden fra ferdig produkt i handelen tilbake til tømmer i skogen.

Lenke til FSC® Sverige

Lenke til Miljøpolicy
Lenke til sosial policy