Hopp til innholdet

EUTR

Vedrørende EU Timber Regulation (EUTR), Regulation (EU) No 995/2010

Vedrørende EU Timber Regulation (EUTR), Regulation (EU) No 995/2010

EU Timber Regulation (EUTR) er en felles europeisk obligatorisk ordning som har som hovedformål å hindre ulovlig hogst. Alle bedrifter som plasserer tre-produkter første gang i EU/ EØS markedet er omfattet av ordningen enten bedriftene ligger i eller utenfor EU, og må kunne dokumentere at deres produkter ikke stammer fra ulovlig hogst.

Lenke til Miljøpolicy
Lenke til sosial policy