Hopp til innholdet

CE

CE sertifisering med ytelseserklæringer.

CE - Sertifisering ihht. EN 14081
CE-merket konstruksjonsvirke krever sertifisert produksjonskontroll som garanterer at gitte krav innenfor EU/ EØS tilfredsstilles. Treteknisk sertifiserer i Norge og SP Trätek sertifiserer i Sverige. Årlig kontroll gjennomføres.

Lenke til Treteknisk

CE - Sertifisering ihht. EN 14080
Godkjent for produksjon av bjelker til limtreklasse GL30c (kombinert limtre) og GL30h (homogent limtre) i nordisk gran/furu samt trykkimpregnert nordisk furu. Godkjenningen gjelder også for lavere klasser enn det som er angitt.