Hopp til innholdet

Andre

ISO14001, ISO9001, P, Ansvarsrett, Teknisk godkjenning og Start Bank med nedlastbare sertifikater.

ISO9001
Denne standarden angir krav til et system for kvalitetsstyring når en organisasjon
a) trenger å bevise sin evne til konsekvent å fremskaffe produkter som oppfyller krav fra kunder og krav i aktuelle lover og forskrifter, og
b) har som siktemål å bedre kunders tilfredshet ved virkningsfull anvendelse av systemet, inkludert prosesser for kontinuerlig forbedring av systemet og sikringen av samsvar med krav fra kunder og krav i aktuelle lover og forskrifter.

ISO14001
Denne standarden spesifiserer krav til et miljøstyringssystem for å gjøre det mulig for en organisasjon å formulere en politikk og mål som tar hensyn til lovbestemte krav og andre krav som organisasjonen pålegger seg, og informasjon om vesentlige miljøaspekter.