Hopp til innholdet

Nettredaksjon

Ansvarlig redaktør: Kristin Vitsø Bjørnstad
Webmaster: Mona Helen Esbjørnsen
Magasinredaktør: Tom Erik Holmlund

Statistikk og personvern
Vi registrerer IP-adressen til besøkende på nettsiden. Informasjonen samles for å registrere antall besøk, gjennomsnittstid per besøk, hvilke sider som er mest besøkt og liknende.

Informasjonen benyttes til å analysere bruken av hjemmesiden og som et hjelpemiddel for å kunne bedre kvaliteten på innholdet.

Kontaktinformasjon, som du velger å legge til selv, brukes kun for å besvare henvendelsen fra deg. Vi selger ikke denne informasjonen videre eller bruker den på noen annen måte.