Hopp til innholdet

Helse, miljø og sikkerhet

Moelven jobber kontinuerlig med å ivareta og forbedre de ansattes arbeidsmiljø og sikkerhet. I Moelven gleder vi oss til å gå på jobb og møte gode kollegaer, og vi har et overordnet mål om at alle skal komme "hel hjem".

Antallet ulykker innen konsernet er på nivå med resten av bransjen, men til tross for en svakt nedadgående trend, ønsker vi å redusere antallet ulykker ytterligere. Vi jobber derfor med å forbedre sikkerhetskulturen i konsernet, gjennom systematisk holdningsskapende og forebyggende arbeid, risikoanalyser og fysiske tiltak på arbeidsplassene. Den viktigste innsatsen skjer imidlertid hos den enkelte – ved å engasjere seg i egen sikkerhet.

Kampanjer

Sikkerhetskampanjen Hel hjem er et eksempel på holdningsarbeidet i Moelven. Her har ansatte i konsernet stilt opp på plakater for å få fokus på konsekvensene av ulykker for den enkelte medarbeider, både på jobb og privat.

Forbedringsrapportering

I 2009 innførte vi et nytt og enkelt rapporterings- og registreringssystem for ulykker, nestenulykker og farlige forhold. Systemet gjør det mulig for medarbeiderne selv å melde fra direkte om risikofylte forhold på arbeidsplassen, og også følge sakens videre behandling. Systemet er et viktig redskap i arbeidet med å redusere antall ulykker.

Forsikring

Utover lovfestede pensjons- og forsikringsavtaler har Moelven egne avtaler om tilleggspensjoner og personforsikringer. Hensikten er at alle medarbeiderne skal ha en grunnleggende økonomisk trygghet. Her vil vi spesielt trekke fram helseforsikringen, som har bidratt til at våre medarbeidere får raskere oppfølging og behandling – som igjen har bidratt til redusert sykefravær.

Opplæring

Gjennom kurset «Bedre arbeidsmiljø» (BAM) får ledere, verneombud og andre som jobber med HMS-saker opplæring i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Her får deltakerne høynet sin kompetanse og samvirke innen arbeidsmiljøområdet, samt informasjon om gjeldende rutiner i Moelven. I tillegg har alle selskapene i konsernet en egen HMS-håndbok som hjelpemiddel.

 

Kontaktinformasjon HR

Norge: hr@moelven.no
Sverige: hr@moelven.se

Roger Taaje
HR-sjef Norge
Moelven Industrier ASA
+47 920 25 899
roger.taaje@moelven.com

Anna Lene Leganger
HR-rådgiver
Moelven Industrier ASA
+47 974 33 079
anna-lene.leganger@moelven.com
Ulrika Järund, HR-chef

Ulrika Järund
HR-sjef Sverige
Moelven Industrier AB
+46 10 122 66 83
ulrika.jarund@moelven.com
Charlotta Nilsson, HR-specialist

Charlotta Nilsson
HR-spesialist Sverige
Moelven Industrier AB
+46 10 122 66 82
charlotta.nilsson@moelven.com