Hopp til innholdet

Vår arbeidsplass

Moelvens misjon om å gi folk gode rom gjelder også vårt arbeidsmiljø. Det handler om trivsel, sikkerhet og trygghet. Respekt for hverandre og hvordan vi opptrer er nøkkelen til et godt arbeidsmiljø. Våre arbeidsplasser kjennetegnes av lokalt engasjement, god lagånd og en stolthet for virksomheten.

Moelven har en målsetting om null skader. Vår holdning er at alle skader kan forebygges, og vi jobber aktivt for at alle skal komme 'hel hjem'. Dette er utgangspunktet for vår sikkerhetskultur.

Moelven ligger langt fram når det gjelder innovasjon, med en målsetting om bærekraftig og lønnsom vekst. Vi jobber blant annet tett sammen med flere andre sentrale aktører om utviklingen av et internasjonalt kraftsenter for industriell bygging med tre.