Hopp til innholdet

Utviklingsmuligheter

Moelven gir mennesker som vil, muligheter!

Dette er vår personalidé og et speilbilde av Moelvens syn på medarbeidere, og forholdet mellom ansatte og ledelse.

Hos oss avhenger den enkelte medarbeiders utvikling i like stor grad av personlige egenskaper, motivasjon og engasjement, som av utdanning og yrkeserfaring.

I Moelven finnes mange muligheter for kompetanse- og karriereutvikling. Her går den enkelte medarbeiders og selskapets forretningsmessige interesser hånd i hånd. Ved hjelp av dyktige og engasjerte medarbeidere bedres konsernets lønnsomhet og konkurranseevne.

Kompetansestyring

Konsernet har fokus på kartlegging av den enkelte medarbeiders kompetanse. Sammen med virksomhetens behov gir dette et godt grunnlag for å vurdere hvilke kompetanseutviklingstiltak det er ønskelig å gjennomføre. Kartleggingen gir videre kunnskap om skjult kompetanse det ikke er krav om i nåværende jobb, men som Moelven kan dra nytte av. God oversikt over egen kompetanse gir også medarbeideren innsikt i hvilke områder som bør utvikles.

Lederutvikling

Lederutvikling er et satsingsområde for Moelven. Vi har utviklingsprogram for arbeidsledere/mellomledere, virksomhetenes øverste ledere og potensielle ledere. Utviklingsprogrammene har høy kvalitet, og er spesielt tilpasset Moelven.

 

Kontaktinformasjon HR

Norge: hr@moelven.no
Sverige: hr@moelven.se

Roger Taaje
HR-sjef Norge
Moelven Industrier ASA
+47 920 25 899
roger.taaje@moelven.com

Anna Lene Leganger
HR-rådgiver
Moelven Industrier ASA
+47 974 33 079
anna-lene.leganger@moelven.com