Hopp til innholdet

Utviklingsmuligheter

At hver enkelt medarbeider har rett kompetanse og forutsetninger for å gjøre en god jobb, er en viktig suksessfaktor for Moelven. Rett kompetanse handler både om kunnskap og holdninger. Rett innstilling og vilje til å lære gir gode muligheter for en interessant og utviklende arbeidshverdag.

Vår personalidé

Moelven gir mennesker som vil, muligheter

Personalideen beskriver vårt syn på medarbeiderne og den arbeidsgiveren vi ønsker å være.

Lederutvikling

Vi investerer i utvikling av våre ledere på ulike nivåer. Vi har utviklingsprogram for arbeids-/mellomledere, virksomhetsledere og potensielle ledere. Programmene holder høy kvalitet og er spesielt tilpasset Moelven.