Hopp til innholdet

Virkeskjøper

"Det gjelder å lese situasjonen og forstå behovet og hva personen ønsker, og det er en utfordring på alle møter med skogeiere."

Jens Ohlsson, virkeskjøper, Moelven Skog AB i Molkom i Sverige. (2011)

Hvordan kom du i kontakt med Moelven?
Moelven Skog søkte etter folk akkurat da jeg var ferdig med utdanningen. Jeg søkte på en utlyst stilling som virkeskjøper og fikk jobben etter to intervjuer.

Hvorfor valgte du Moelven som arbeidsgiver?
Jeg tror Moelven tenker litt utenfor de faste rammene som skogindustrien alltid har vært preget av, at man skal ta skogtekniker-, skogmester- eller skogforvalterutdanning. Det har alltid vært standard i skogindustrien. Jeg har gått en annen vei, og det anså de som positivt da de ansatte meg.

Hva går jobben ut på?
Mitt innkjøpsområde er hovedsakelig kommunene Forshaga og Munkfors samt deler av Karlstad.

Som virkeskjøper i Moelven Skog har jeg ansvaret for hele prosessen fra den første kontakten med skogeieren, planlegging av felling i skogen og kontakten med entreprenørene til oppdraget er utført. Det er stor variasjon fra dag til dag, men i snitt jobber jeg halve tiden inne på kontoret og halve tiden ute i skogen.

Jeg treffer skogeieren, går ut og ser på behovene i skogen, og vi blir forhåpentligvis enige om hva som skal gjøres. Det er viktig å kommunisere godt med skogeierne, og vi må gjøre en god jobb.

Hvordan hverdagen til en virkeskjøper ser ut, avhenger av hvorvidt man er etablert i et område eller er ny. Er man ny i området, blir det selvfølgelig mer oppsøkende virksomhet med telefoner og markedsføring.

Hva er det som gjør jobben din interessant?
Det er veldig positivt å ha frihet til å styre min egen arbeidsdag. Jeg bestemmer selv hvordan jeg skal legge opp jobben, men det er selvfølgelig en frihet under ansvar. I stor grad blir jeg jo vurdert etter de volumene jeg kjøper inn.

Vår store fordel i Moelven Skog er at vi er så lokale, vi har mange kontorer der virkeskjøper sitter i Värmland og Dalsland, og fremfor alt at vi har mange lokale industrier og avsetning for alle sortimenter. Uansett hvor virket skal brukes, må det bare transporteres noen få mil. Det er et viktig miljøargument som også er interessant for skogeierne.

Hvilke utfordringer møter du på jobb?
Jeg møter utfordringer hver dag, for ingen dager er like. Det føles bra. Skogeierne er en svært uensartet gruppe som består av alt fra unge folk som bor i byen og bare vet at de eier en skog et sted, til eldre som er vokst opp med den skogen de fortsatt bor i, og som kanskje er femte eller sjette generasjon på gården. Det gjelder å lese situasjonen og forstå behovet og hva personen ønsker, og det er en utfordring på alle møter med skogeiere.

Hvordan opplever du Moelven som arbeidsgiver?
Jeg synes det er en svært god organisasjon med korte beslutningsveier og lite hierarki.

Fremtidsplaner?
Jeg vil bli sikrere i rollen min og etablere meg i denne jobben. Da jeg begynte, ble jeg fortalt at det tar minst tre–fire år å komme inn i jobben. Det hørtes mye ut, men jeg forstår det nå. Hver dag kommer jeg i kontakt med nye skogeiere, lærer dem å kjenne og utvider kontaktnettet mitt. Det er supert å vite at jeg hele tiden lærer noe nytt. Så lenge det fortsetter slik, har jeg ikke noe annet mål lenger frem.

Hvilken bakgrunn har du?
Tidligere har jeg blant annet jobbet på Stora Enso som arbeidsleder innen materialhåndtering og logistikk. Så tok jeg en ettårig skogutdanning på Klarälvdalens folkehøyskole i Stöllet. Deretter jobbet jeg en stund før jeg begynte på skog- og treprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö og tok eksamen i 2011.

Hvem er du utenfor jobben?
Jeg har samboer og to døtre. Jeg er interessert i jakt, skog, natur og idrett. Faren min har en skogeiendom, og jeg har også kjøpt en egen skog, så skogen har alltid vært en del av livet mitt. Fotball har også vært en stor del av livet mitt. Jeg har spilt på Forshaga, Hertzöga og Karlstad BK, og jeg spiller fortsatt noen veterankamper i året.