Hopp til innholdet

Justerverks­operatør

"De nye som kommer inn i denne jobben må heretter være utdannet for jobben fra starten av."

Magnus Jernberg, justerverksoperatør, Moelven Valåsen AB i Karlskoga, Sverige (1990)

Hva innebærer jobben din?

– Jeg jobber i det nye automatiske justerverket, som sorterer virket etter kvalitet.

Hvilken bakgrunn har du?

– Jeg har jobbet på Moelven Valåsen AB siden 1990. Jeg begynte der i forbindelse med at jeg flyttet til Karlskoga. På gymnaset studerte jeg handel og jobbet med litt forskjellige ting etterpå. Jeg hadde ingen industrierfaring da jeg kom till Moelven Valåsen AB, men fikk opplæring direkte ute i virksomheten. Senere har jeg tatt et sortererkurs gjennom jobben. Når det skjer større forandringer, nye måter å sortere på, så må man gå på sortererkurs, med både skriftlige prøver og praktiske justerprøver. De nye som kommer inn i denne jobben må heretter være utdannet for jobben fra starten av.

Hvordan synes du jobben er?

– Vi jobber toskift, det første skiftet går fra kvart over seks på morgenen til tre på ettermiddagen. Da begynner det andre skiftet og går til ett om natten. Det er fortløpende avløsning ved vaktskiftene. På et skift er vi ni mann, fra starten ved inntaket til vi sender ut pakkene med plast rundt i den andre enden. Det er teamarbeid, alle må ta mye ansvar og man må også holde øye med de andre for at det skal fungere bra. Jeg roterer normalt mellom tre forskjellige arbeidsstasjoner i justerverket. Man gjør litt forskjellige ting, det er en ganske variert jobb. Det er en stor fordel. Vi har lagt inn en kjøreliste i datasystemet for hvert nytt skift, som oftest med 4-5 forskjellige typer kjøringer, som tilpasser prosessen nøyaktig til det kundene skal ha og hva vi trenger på lager. Det er både effektivt og avansert. Mye av jobben min handler om å overvåke prosessen, både via datamaskinene og manuelt. Selv om det meste skjer automatisk i dag, synes jeg at det er en fordel at man har sine gamle sorteringskunnskaper i ryggmargen.

Fremtidsplaner?

– Jeg synes det fungerer bra slik det er nå, og har ikke tenkt så mye på å gjøre noe annet. Jeg kan jo jobben, men jeg ville ikke takke nei om jeg fikk muligheten til å avansere til arbeidsleder.