Hopp til innholdet

Fagarbeider på sagbruk

"Vi rullerer mellom fire forskjellige arbeidsoppgaver i løpet av en dag, så jeg sitter maks. 1 time og 20 minutter på samme plass. På denne måten blir man godt kjent i hele produksjonen."

Per Nilsen, fagarbeider på sagbruk, Moelven Løten AS i Løten, Norge (1985)

Hva innebærer jobben din?

– Hverdagen min er å sage tømmer. Og så avlaster jeg driftslederen vår med litt av ansvaret og det ser ut som om det kan blir mer av det fremover.

Hvordan er arbeidsforholdene?

– Vi har veldig lite kvelds- og nattarbeid. Normalt har vi noe vi kaller for utvidet langdag, med et skift mellom 6.00 og 14.30 og et skift mellom 8.30 og 17.00. Vi rullerer mellom fire forskjellige arbeidsoppgaver i løpet av en dag, så jeg sitter maks. 1 time og 20 minutter på samme plass. På denne måten blir man godt kjent i hele produksjonen. Vi er veldig fleksible, så om det for eksempel mangler noen i tørrsortering, kan vi ta folk fra sadelen og sende opp dit, og motsatt.

Hvordan trives du?

– Det er kjempebra, det er helt klart. Det har mye med arbeidsmiljøet å gjøre, det er en veldig fin gjeng som jobber her. Vi er mer eller mindre som en stor familie, og omgås ganske mye privat også. Her skal jeg jobbe til jeg blir pensjonist, det er det ingen tvil om!

Hvilken bakgrunn har du?

– Jeg ble ansatt i 1985, så jeg har nå jobbet her i 23 år. Jeg har fagbrev for alle deler av produksjonen. Tidligere jobbet jeg som maler i forsvaret i tre år. Har jobbet siden jeg var 16 år.

Fremtiden?

– Jeg er interessert i å jobbe som skiftleder i fremtiden, men jeg vet ikke hvordan den fremtidige organisasjonsplanen i selskapet kommer til å se ut. Han som var formann her før, tok utdanning internt til prosesstekniker, så han er nå driftsleder. Dette er en kjempemulighet for de som er interessert.